Ajanta Pharma

kamagra srbija

Ajanta Pharma je specijalna farmaceutska kompanija koja se bavi razvojem, proizvodnjom i marketingom kvalitetnih gotovih preparata. Posvećeni pružanju zdravstvene nege širom sveta, proizvodimo sveobuhvatnu paletu specijalnih proizvoda koji ciljaju različite terapeutske segmente za lečenje pacijenata, prilagođene svakom tržištu na kom smo prisutni. Jasno razumemo potrebe naših kupaca i koristimo vrhunsku tehnologiju da predstavimo inovativna rešenja. Naše poslovanje uključuje brendirane generičke proizvode na azijskim i afričkim tržištima u nastajanju, generiku na razvijenim tržištima u SAD i institucionalnu prodaju.

kamagra
kamagra srbija

Najpoznatije preparate za potenciju ovog svetskog farmaceutskog giganta, iz grupe Kamagra proizvoda, naći ćete na našem portalu Kamagra Srbija 
websajta KAMAGRA HiT

Preduzeće brendirane generičke kompanije rašireno je u Indiji i više od 30 zemalja u razvoju širom Afrike, ZND, Bliskog Istoka i Jugoistočne Azije. U Indiji imamo prisustvo u segmentima specijalne kardiologije, dermatologije, oftalmologije i lečenja bola gde smo mogli da obezbedimo konstantno inovativne proizvode, od kojih su mnogi prvi na tržištu, radi lakšeg i poštovanja pacijenata. Tržišta u nastajanju najveći su doprinos u našem brendiranom generičkom poslu gde smo prisutni širom Azije i Afrike. Dizajnirali smo prilagođene korpe proizvoda za svako od ovih tržišta i služe širokom rasponu terapijskih segmenata kao što su Anti-Biotic, Anti-Malarial, Anti-Diabetes, Cardiologi, Ginekologija, Ortopedija, Pedijatrijski, Respiratorni i General Health Products.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment

Call Now Button
%d bloggers like this: